میزان های موسیقی ( قسمت سوم )

انواع میزان های موسیقی :

قبل از آشنایی با انواع میزان های موسیقی کلاسیک و موسیقی های امروزی ، ابتدا توضیح مختصری راجع به متریک و ضرب خواهیم داد!

 

شناخت و درک مفاهیم موضوع بحث این مقاله برای موفقیت در  :

 • نوازندگی

 • آهنگ سازی

 • خوانندگی

بسیار مهم و کاربردی می باشد ! با بیتستان همراه باشید!

متریک :

یکی از الگو های منظمِ زمانی در موسیقی ، الگو ی متریک است. متر در موسیقی عبارت است از گروه های دوتایی ، سه تایی ، چهار تاییِ صدا ها. معمولا نخستین صدای آن ها داری تأکید می باشد .

تعریف میزان : 

میزان از یک یا چند دوره از الگو های ریتمی تشکیل شده ،که به طور طبیعی با یک ضرب دارای تأکید شروع می شوند. میزان ها به وسیله ی خط میزان که خطی قائم و عمود بر خطوط حامل است، از یکدیگر جدا می شوند.

ضرب چیست ؟

ضرب عبارت است از واحد های زمانی، که شنوندگان معمولاً در حال شنیدنِ موسیقی با حرکاتِ موزون و هماهنگ بدن یا به وسیله ی دست زدن یا پا زدن با آن همراهی میکنند. رهبر ارکستر با حرکات دست در فضا آن ها را مشخص می کند.

به عبارت دیگر :

ضرب ، واحد اندازه گیریِ ضربان های ریتمی در موسیقی است.

وزن در موسیقی :

تکرار پی در گی الگو های ریتمی وزن در موسیقی را ایجاد می کند .

هر یک از میزان های موسیقی دارای تعدادی ضرب است و معمول ترین میزان ها عبارتند از :

 • میزان هایِ “دو ضربی”
 • میزان هایِ ” سه ضربی”
 • میزان هایِ “چهار ضربی”

 ضرب اولِ هر میزان ، قوی تر از سایر ضرب ها اجرا میشود. آن را ” ضرب قوی“و سایر ضرب ها را ضرب ضعیف گویند.

میزان های موسیقی

و به همین ترتیب در ” تقسیمات ” هر ضربِ ( قوی یا ضعیف) قسمت یکم ، قوی تر از قسمت های دیگر اجرا می شود .

تقسیمات ضربم یزان های موسیقی

معمولا در بعضی از میزان های چهار ضربی، ضرب سوم نیمه قوی است.  اگه ضرب سوم نیز قوی اجرا شود، ممکن است یک میزان چهار ضربی با دو میزان دو ضربی اشتباه شود.

به طور کلی ضرب ها از نظر تقسیمات دو تایی و سه تایی به دو دسته تقسیم می شوند.

انواع میزان های موسیقی امروزی عبارتند از :

 • میزان هایِ ساده
 • میزان هایِ ترکیبی
 • میزان هایِ مختلط (لَنگ)

میزان هایِ ساده :

اگر هر ضرب از میزان، قابل تقسیم به 2 ، 4 و 8 قسمتِ مساوی (داری تقسیمات دوتایی) باشد، آن میزان را ساده گویند.

میزان های موسیقی را به صورت دو عدد روی هم به نام میزان نما مشخص می کنند.

در میزان های ساده عدد بالایی معرف تعداد ضرب است. عدد پایینی ه8م شکل ضرب را مشخص می کند. به عبارت دیگر تقسیمات نُت گرد را مشخص می کند.

مثال :

میزان نمای  2/4 معرف میزانی است دو ضربی که هر ضرب آن معادل با یک نُت سیاه است.

میزان های موسیقی

معمولا میزان های ساده را با این میزان نماها معرفی می کنند :

 • میزان ساده ی دو تایی (دو ضربی) یا دو چهار
 • میزان  ساده ی سه تایی(سه ضربی) یا سه چهار
 • میزان ساده ی چهارتایی (چهار ضربی) یا چهار چهار

میزان های موسیقی

میزان های ترکیبی

اگر هر ضرب از میزان به صورت طبیعی قابل تقسیم به 3 ، 6 و 12 قسمت مساوی (دارای تقسیمات سه تایی) باشد آن میزان را ترکیبی گویند.

در میزان های ترکیبی هر ضرب میزان ساده را با اضافه کردن یک نقطه (در سمت راست آن) به کار می برند تا نُت مزبور بتواند به طور طبیعی به 3 و 6 و 12 قسمت مساوی تقسیم شود .

میزان های موسیقی

نکته : این اعدادی که روی هم نوشته می شوند در واقع عدد کسری نیستند و تلفظ صحیح آن ها به صورت ” دو – چهار” ، ” شش – هشت” و غیره می باشد.

میزان های مختلط (لَنگ) :

میزان هایی هستند که از اجتماع دو یا چند میزان، با ضرب های نا مساوی تشکیل شده اند. مانند میزان 5/4 لَنگ که ممکن است از یک میزان دوتایی و یک میزان سه تایی یا برعکس تشکیل شده باشد.

 

آزمون درک مطلب قسمت سوم :

 • منظور از مِتر در موسیقی چیست؟
 • میزان را تعریف کنید.
 • ضرب چیست؟
 • انواع میزان را نام ببرید.
 • میزان ساده و میزان نمای ساده و ویژگی های آن را تعریف کنید؟
 • میزان ترکیبی و تفاوت آن با میزان ساده چیست؟
 • میزان مختلط چیست؟

میزان های موسیقی

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه ها

 1. Shahram گفت:

  بادرورد من قبل از انقلاب هنرستان موسیقی میرفتم بعد که آمدم آلمان درسم تموم کردم. امروز برای اولین بار با روش تئوری موسیقی شما آشنا شدم به عقیده من زبان راحتری از زبان آقای پورتراب دارد. و خیلی روش شما رو تایید میکنم . به نظرم برای از سنین ۱۰ سال به بالا قابل درک هست .

  1. با سلام و درود و سپاس فراوان از همراهی.. هدف ما هم ساده تر کردن هر چه بیشتر مفهوم هست.. برای درک بهتر.. قسمت های جدید و تصویری به زودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *