تحلیل و بررسی پیرامونِ فرایند میکس مسترینگ!

Mix Mastering میکس مسترینگ چیست؟  میکس و مستر دو فرایند مجزا و مکمل برای بهتر شنیده شدن تنظیم یا آهنگ است! در واقع به مجموع عملیاتی که برای ایجاد وضوح در کیفیت و قدرت در پخشِ یه آهنگ انجام می شود میکس مسترینگ می گویند! برای پاسخِ دقیق تر به این سوال، ابتدا باید معنی و مفهوم واژه های میکس و مستر را بصورت جداگانه بررسی کنیم! مفهوم واژه ی میکس Mix در لغت و موسیقی Mix میکس در لغت به معنای اِدغام، ترکیب و در هم آمیختنِ دو یا چند چیز است! تعریف میکس در موسیقی از دو بخش عمده تشکیل...
ادامه مطلب